Thursday, March 11, 2010

Perkara yang membatalkan iman - tingkatan 4

1. MAKSUD IMAN
- DARI SEGI BAHASA :
 percaya
- DARI SEGI ISTILAH :
 Membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota badan.

2. KEPENTINGAN IMAN DALAM KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM
- membentuk insan muslim sejati
- supaya istiqamah dalam ibadat
- melahirkan generasi berakhlak mulia

3. PERKARA-PERKARA YANG BOLEH MEMBATALKAN IMAN
• SYIRIK
• MAKSUD : menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya
• JENIS-JENIS SYIRIK :
1. Syirik Jali
- Maksud :
 perlakuan syirik secara terang-terangan
- Contoh :
 menyembah patung dan berhala
 menyembah bulan atau matahari
 mengaku nabi Isa sebagai anak tuhan
- Akibat :
 rosak akidah, berdosa besar, mendapat azab di akhirat

2. Syirik Khafi
- Maksud :
 tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat terutama dalam ibadat
- Contoh :
 riak (menunjuk-nunjuk kehebatan diri),
 ujub (mengagumi diri sendiri),
 takbur (membangga diri)
- Akibat :
 dibenci masyarakat, hilang kawan dan sahabat
 sukar menerima pandangan orang lain

3. Perbuatan mensyirikkan Allah haram kerana :
• Ia membatalkan iman seseorang
• Orang yang mengamalkan perbuatan itu dengan sendirinya menafikan kekuasaan Allah
• Masyarakat menjadi bimbang dan seterusnya terikut-ikut terhadap pantang larang kesan dari kepercayaan syirik
• Mencemarkan kesucian agama Islam

4. Cara mengelak perbuatan syirik
• Masyarakat Islam hendaklah didedahkan dengan ajaran Islam secara meluas
• Tanamkan keyakinan yang teguh terhadap kekuasaan Allah bermula dari kanak-kanak lagi
• Masyarakat Islam hendaklah didedahkan dengan pengetahuan bahaya syirik

5. Kesan syirik
• Membatalkan iman
• Hilang keyakinan terhadap kekuasaan Allah
• Dimurkai Allah


• KUFUR
• MAKSUD :
- tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W

• JENIS-JENIS KUFUR :
1. Kufur Hakikat :
- Maksud :
 ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah
- Contoh :
 tidak mengakui balasan diakhirat
 menolak hukum yang terdapat dalam al-quran
 menyatakan solat fardhu merugikan masa
 menyatakan berpuasa ramadhan melemahkan ekonomi
2. Kufur Nikmat :
- Maksud :
 mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaan
- Contoh :
 menggunakan nikmat kejalan maksiat
 enggan mengeluarkan zakat / sedekah
 boros membelanjakan harta

• FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN SESORANG ITU BOLEH MENJADI KUFUR :
 pegangan agama yang lemah menyebabkan seseorang tidak dapat membezakan antara perbuatan yang membawa dosa atau pahala
 terpengaruh dengan hawa nafsu yang inginkan keseronokan dan kebebasan
 kesempitan hidup menyebabkan seseorang sanggup melakukan kufur untuk memenuhi keperluan hidup

• KESAN PERBUATAN KUFUR ….


• RIDDAH
• MAKSUD :
- berpaling atau keluar daripada agama islam

• SESORANG ITU BOLEH DIANGGAP MURTAD MELALUI 3 CARA
- Iktikad, apabila berniat hendak meninggalkan agama islam
- Perkataan, apabila mengisytiharkan dirinya keluar daripada agama islam
- Perbuatan, menganut agama selain daripada agama islam

• SEBAB / FAKTOR YANG MENYEBABKAN RIDDAH
- lemah pegangan agama
- jahil tentang akidah dan hukum-hukum islam
- terpengaruh dengan tawaran kebendaan

• AKIBAT BURUK SETELAH MURTAD
- hubungan suami isteri terfasakh
- haram menerima harta pusaka daripada waris beragama islam
- haram dikebumikan diperkuburan Islam
- menjadi penghuni neraka selama-selamanya

• CARA BERHADAPAN DENGAN ORANG MURTAD
- memberi nasihat supaya dia bertaubat dan kembali kepada agama Islam
- memberi perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf
- pemerintah hendaklah menguatkuasakan hukum

• TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN KEPADA ORANG MURTAD
- menasihati dan memintanya bertaubat ( sebanyak 3 kali ) supaya kembali kepada Islam
- sekiranya masih berdegil, ia wajib dibunuh

• HIKMAH ISLAM MENGANJURKAN HUKUMAN BUNUH TERHADAP ORANG MURTAD
- memberi amaran bahawa agama islam tidak boleh dipermain-mainkan
- mengelakkan perbuatan riddah yang mencemar kesucian agama islam
- menghindarkan masyarakat islam daripada berpecah belah dan huru-hara

• LANGKAH MENGELAKKAN DIRI DARIPADA MURTAD
- berpegang teguh dengan ajaran islam
- menghindari daripada sebarang perbuatan, fahaman dan percakapan yang boleh membawa kepada riddah
- mendalami ilmu-ilmu agama

• LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH MURTAD
- memberi pendidikan agama dengan sebaiknya kepada setiap orang Islam
- memberi kefahaman kepada orang Islam tentang akibat buruk perbuatan murtad
- mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang murtad

• KESAN PERBUATAN MURTAD …


• KHURAFAT
• MAKSUD
- Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat

• CONTOH-CONTOH PERBUATAN KHURAFAT YANG MASIH DIAMALKAN
- mempercayai azimat yang boleh menahan sesuatu bahaya kepada seseorang
- mempercayai binatang seperti burung boleh membawa tuah atau sial
- membuang ancak bagi menghalau hantu
- mengunjungi kubur yang dianggap keramat

• FAKTOR PERBUATAN KHURAFAT MASIH LAGI WUJUD DIKALANGAN UMAT ISLAM
- iman yang kurang mantap kepada Allah menyebabkan sukar membezakan amalan benar dan khurafat
- terpengaruh dengan masyarakat yang bebas mengamalkan perkara khurafat
- ingin mencari jalan mudah untuk menjadi kaya dan terkenal

• CARA MENANGANI & MEMBENTERAS PERBUATAN / AKTIVITI KHURAFAT DIKALANGAN MASYARAKAT ISLAM
- menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-majlis ilmu di semua lapisan masyarakat
- mengenakan hukuman berat kepada mereka yang terlibat mempengaruhi orang ramai dengan perkara khurafat
- mengawasi tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat

• AKIBAT BURUK JIKA MEMPERCAYAI / MENGAMALKAN PERBUATAN KHURAFAT
- menyebabkan syirik dan batal iman
- membazir masa, tenaga dan harta dengan perkara sia-sia
- menyekat akal berfikir secara logik dan sistematik


• SIHIR
• MAKSUD
- ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaib, iaitu dengan bantuan syaitan atau jin bertujuan memudharatkan atau mengelirukan manusia

• CONTOH
- menggunakan jin atau syaitan melalui santau / guna-guna
- mengamalkan perubatan dengan mendekatkan diri kepada jin disertai dengan penyembelihan haiwan
- pertunjukan silap mata yang menggunakan kuasa makhluk-makhluk halus

• PUNCA BERLAKUNYA PERBUATAN SIHIR
- perasaan dendam seseorang terhadap orang lain
- iri hati dengan kelebihan atau kedudukan seseorang
- ada perasaan benci terhadap seseorang

• CARA MENANGANI PERBUATAN SIHIR
- mengambil tindakan tegas terhadap orang yang melakukan perbuatan sihir
- menerapkan ajaran islam secara menyeluruh dan mendalam kepada masyarakat
- tidak memberi sokongan atau kerjasama dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut

• AKIBAT BURUK JIKA MENGAMALKAN SIHIR
- merosakkan akidah dan membatalkan iman
- memecah-belahkan masyarakat dan menimbulkan fitnah
- hilang pergantungan kepada Allah kerana mendapat bantuan syaitan

• HIKMAH ISLAM MENGHARAMKAN SIHIR
- supaya akidah seseorang tetap terpelihara
- supaya orang Islam dapat hidup dlam keadaan yang aman dan sejahtera
- supaya persengketaan dan permusuhan dapat terhindar

• CARA MENGELAKKAN DIRI DARIPADA TERKENA SIHIR
- membaca ayat-ayat kursi setiap kali selesai solat
- membaca surah al-Ikhlas dan sebagainya
- banyak berlindung dengan kalimah-kalimah Allah


• NIFAK
• MAKSUD
- Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah

• CIRI-CIRI ORANG MUNAFIK
- berdusta apabila bercakap
- khianat apabila diberi amanah
- bersikap melampaui batas apabila bertengkar
- selalu mungkir janji

• CARA MENGELAKKAN DIRI DARI MEMILIKI SIFAT MUNAFIK
- meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
- bercakap benar apabila berbicara
- bersifat jujur dan amanah
- menunaikan janji

• AKIBAT BURUK JIKA MENGAMALKAN SIKAP NIFAK
- menghilangkan sikap percaya-mempercayai
- melemahkan perpaduan masyarakat
- menghancurkan kekuatan umat islam4. CARA MENGELAKKAN TERBATALNYA IMAN
• Berpegang teguh pada ajaran Allah
• Mematuhi segala suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah
• Menghindarkan semua perbuatan yang boleh membatalkan keinanan kepada Allah

5. KESAN BURUK SEKIRANYA IMAN TERBATAL
• Segala amal ibadat tidak diterima oleh Allah
• Amal kebaikan yang dilakukan sia-sia dan tidak mendapat apa-apa ganjaran daripada Allah
• Dilaknat dan dibenci oleh Allah
• Terputus hidayat dan rahmat daripada Allah

6. PERBANDINGAN IMAN ORANG FASIK, MUNAFIK DAN IMAN YANG SEMPURNA
ORANG FASIK • Tidak beriman sepenuhnya kepada Allah
• Masih melakukan perbuatan yang dilarang Allah
ORANG MUNAFIK • Keimanan mereka berpura-pura sahaja
• Menunjukkan diri mereka beriman kepada Allah, tetapi hakikatnya mereka adalah musuh Allah
ORANG YANG SEMPURNA IMAN • Terus sujud dan memuji Allah jika dibacakan ayat-yat Allah
• Sentiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harapan
• Sentiasa membelanjakan harta pada jalan kebaikanRead More......

Wednesday, March 10, 2010

Penggumuman!!!

Assalamualaikum wr. wbt.

Guru-guru Pendidikan Islam dan murid-murid boleh mendapatkan bahan dan latihan melalui link di bawah.Terima kasih kepada pihak yang telah membangunkan web berkenaan.

http://anuar2u.com/e-latihan.htm
http://anuar2u.com/e-nota.htm

Read More......

PERKAHWINAN MENURUT ISLAM


HUKUM NIKAH ADA 5 :
1. WAJIB :
Apabila seseorang itu cukup syarat, mampu dan keinginannya sangat tinggi untuk beristeri kerana ditakuti boleh membawa kepada pekerjaan zina.
2. SUNAT : Apabila seseorang itu cukup syarat, mempunyai keinginan dan suka mendapatkan seorang isteri.
3. MAKRUH : Apabila seseorang itu tidak gemar, tiada kemampuan, berpenyakit, sudah tua, mati pucuk dan lain-lain.
4. HARAM : Apabila seseorang itu tidak mampu, tidak cukup syarat, membalas dendam kepada perempuan atau bernikah daripada empat.
5. HARUS : Apabila seseorang itu cukup syarat, berkemampuan tetapi bolah menghindarkan daripada melakukan perzinaan atau juga harus menghimpunkan sehingga empat orang isteri dalam satu masa.RUKUN NIKAH
Lelaki
Perempuan
Wali
Dua Orang Saksi
Ijab dan Qabul
Syarat Lelaki
• Beragama Islam.
• Tidak muhrim dengan bakal isterinya.
• Tidak beristeri empat.
• Tidak beristeri dengan perempuan yang muhrim dimadukan.
• Tidak dipaksa.
• Tidak sedang ihram.
• Mengetahui diri perempuan bakal isterinya.
• Nyata bener-benar lelaki bukan khunsa.
Syarat Perempuan
• Tidak muhrim dengan bakal suaminya.
• Bukan isteri orang.
• Tidak di dalam iddah dari suami lain.
• Beragama Islam atau kitabiah.
• Nyata perempuan bukan khunsa.
• Tertentu orangnya.
Syarat Wali
• Baligh
• Berakal
• Merdeka
• Lelaki
• Tidak fasik
• Tidak dipaksa
• Tidak sedang dalam ihram
• Tidak rosak fikirannya
Syarat Dua Orang Saksi
• Baligh
• Berakal
• Lelaki
• Beragama Islam
• Adil (tidak fasik)
• Merdeka
• Mendengar
• Melihat
• Berkata-kata
• Mengerti maksud ijab dan qabul
• Tidak kurang ingatannya
• Menjaga maruahnya
SYARAT IJAB DAN QABUL
• Beriringan di antara lafaz ijab dan lafaz qabul.
• Sesuai bunyi ijab dan qabul.
• Didengar oleh dua orang saksi yang mengerti maksudnya.
• Disebut nama perempuan dengan khusus.
• Tidak bertakliq.
• Tidak dibatasi lamanya.
• Perkataan nikah dengan bahasa Arab.
WALI NIKAH
• Dengan wali nasab.
• Dengan wali hakim.

SUSUNAN WALI NASAB
BAGI PEREMPUAN YANG ADA WALI


Siapa Wali Hakim
Seseorang yang dilantik oleh kepala Negara (Raja) untuk menikahkan perempuan yang tidak ada wali di Negeri-negeri disebut (Tuan Kadi).
Sebab-sebab perempuan berwalikan Hakim
• Tidak ada wali nasab.
• Wali semuanya tiada dan yang ada tidak cukup syarat.
• Wali yang lebih dekat ghaib.
• Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak boleh dihubungi.
• Wali yang lebih dekat sedang ihram.
• Wali yang lebih dekat enggan (adhal) menikahkan.
• Wali yang lebih dekat menyembunyikan diri.
• Wali yang lebih dekat bertahan tidak mahu menikahkan.
• Wali yang lebih dekat hilang dan tidak dapat dikesan.
PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI
• Sebab keluarga
• Sebab menyusu
• Sebab semenda
• Sebab permaduan
• Sebab kafir
• Sebab isteri orang
• Sebab di dalam iddah

HARAM SEBAB KELUARGA


HARAM SEBAB SUSUAN


HARAM SEBAB SEMENDA
• Mertua perempuan
• Ibu tiri
• Menantu perempuan
• Anak perempuan tiri
Haram sebab persemaduan
• Saudara perempuan isteri kita (adik/kakak ipar)
• Saudara perempuan sebelah bapa isteri (makcik)
• Saudara perempuan sebelah ibu emak isteri

HARAM SEBAB KAFIR DAN HARAM ISTERI
ORANG/ISTERI DI DALAM IDDAH
• Orang lelaki Islam haram nikah dengan perempuan kafir kecuali kafir kitabiah.
• Orang perempuan Islam haram nikah dengan lelaki kafir sekalipun kitabiah.
• Haram nikah isteri orang sekalipun telah diceraikan jika belum tamat iddahnya.

MAHAR ATAU MASKAHWIN
Maskahwin hukumnya wajib dan tidak dibataskan banyak sedikitnya.
SYARAT-SYARAT MAHAR
Benda yang suci
Milik suami
Mesti ada menafaatnya
Sanggup menyerahkannya
Diketahui bendanya, sifatnya dan jumlahnya

MEMILIH JODOH, HUKUM MELIHAT DAN
MEMINANG SERTA BATAS-BATASNYA
MENGIKUT ISLAM
BAKAL ISTERI YANG BAIK

ASAS PEMILIHAN
• Kecantikan
• Harta
• Keturunan
• Agama


FAKTOR AKHLAK
• Wanita yang mempunyai kesabaran
• Wanita yang cukup dengan seorang suami
• Wanita yang sanggup menerima pimpinan suami
• Wanita yang cergas dan kreatif
• Wanita yang halus budi pekertinya
• Wanita yang kuat ibadah

CIRI
KEUTAMAAN LAIN
FAKTOR SOSIAL
• Wanita yang menjaga kehormatan dirinya
• Wanita yang apabila dilihat menyukakannya
• Wanita yang sekufu (yang setaraf)


FAKTOR LAIN
• Wanita yang mempunyai keturunan yang ramai
• Umur tidak kurang 16 tahun
• Wanita yang sedikit maskahwinnya

BAKAL SUAMI YANG BAIK

FAKTOR AGAMA
• Beragama Islam
• Lelaki yang jujur dan kuat ibadah

BAKAL SUAMI YANG BAIK
FAKTOR SOSIAL
• Lelaki yang setaraf.
• Lelaki yang boleh dijadikan ganti ayah/ibunya.
• Lelaki yang bukan penzina, pemabok, pencuri, tidak yang 'Asi' dan perangai tidak menghormati.
• Lelaki yang menjaga darjat dirinya.
• Lelaki yang berkebolehan mengendalikan rumahtangga.
• Lelaki yang mempunyai penuh kepercayaan.
• Lelaki tang mudah pemaaf.
• Lelaki yang penyayang.


FAKTOR LAIN
• Lelaki tidak kurang 18 tahun
• Lelaki berkemampuan
• Lelaki yang rajin dan berpengalaman luas

HUKUM MELIHAT BAKAL ISTERI

WANITA YANG BOLEH DILIHAT
• Perempuan itu bukan pinangan orang lain
• Ada berkemampuan untuk bernikah
• Perempuan itu bukan isteri orang
• Perempuan itu bukan dalam iddah

CARA-CARA MELIHAT
• Melihat hanya pada muka dan dua tapak tangan
• Tidak dibenarkan memegang tubuh badan
• Jika tidak dapat melihat sendiri, boleh dihantar wakil
• Tidak bersunyian
• Boleh membawa kawan lelaki supaya dapat memerhatikannya

CARA TERAKHIR
• Sembahyang Istiharah

CARA MEMINANG MENGIKUT ISLAM

CARA MEMINANG
• Lelaki boleh meminang perempuan (atau wakilnya)
• Perempuan boleh meminang lelaki dengan menghantar wakilnya • Bukan pinangan orang lain
• Bukan perempuan di dalam iddah
• Bukan perempuan bekas isterinya yang dicerai talak tiga sebelum tahalul • Jika anak dara diamnya adalah setuju
• Jika janda hendaklah menyatakan izinnya • Meminang pada masa yang sesuai tidak dalam kedukacitaan, sedang sakit atau sedang penat.
• Jika peminangan diterima hendaklah dirundingkan pernikahannya

PERKARA-PERKARA YANG
BERCANGGAH KETIKA MELIHAT
DAN DI DALAM PEMINANGAN

 Perempuan keluar rumah dengan memakai alat solek dan wangian untuk memikat lelaki kononnya supaya mudah dipinang.
 Membawa perempuan naik kenderaan berduanya ke tempat peranginan.
 Membawa perempuan di tempat sunyi akhirnya telah mengandung sebelum nikah.
 Melihat perempuan di gedung-gedung perniagaan, di pesta-pesta, di gerai makanan.

 Bila anak dipinang, ditanya kerjanya, gajinya, pangkatnya, keretanya, rumahnya.
 Menetapkan belanja hantaran yang terlalu banyak dan membebankan.
 Tukar cincin dan yang ditegah cincin perempuan dipakai lelaki kerana lelaki haram memakai emas.
 Penipuan ketika peminangan dengan menyebutkan lelaki gaji besar, rumah besar, pangkat besar padahal tidak benar.
 Masa pertunangan yang begitu lama.

CHECK LIST'
AKAD NIKAH
 Tempat yang paling baik akad nikah.
 Belanja hantaran gubahan bentuk binatang.
 Nikah gantung.
 Majlis pembatalan wudhu' (bersalaman)
 Selepas akad nikah amalan yang baik.
 Walimah (kenduri nikah).
 Persandingan.
 Masa Walimah.
 Berbulan madu Di masjid
Dilarang
Tidak ada di dalam Islam
Tidak ada di dalam Islam
Solat sunat nikah
Digalakkan kepada suami
Tidak ada di dalam Islam
Dilarang bercampur gaul dan alat bunyian yang melekakan
Diharuskan jika tujuan pendidikan

PERMOHONAN NIKAH MENGIKUT
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
SELANGOR BILANGAN 4/84

UMUR NIKAH Lelaki 18 tahun. Perempuan 16 tahun jika di bawah umur hendaklah mendapat kebenaran mahkamah terlebih dahulu.
PERMOHONAN BIASA Lelaki bujang / duda. Perempuan anak dara / janda. Ada wakil nisab. Borang yang digunakan di Fasal 16 dan kebenaran di bawah Fasal 17. Bayaran RM 5.00.
PERMOHONAN LUAR BIASA Lelaki poligami, perempuan janda berhias sebelum habis tempoh iddahnya mengikut lazimnya. Tiada walil nasab, wali enggan, perempuan tidak sah taraf (anak zina) hendaklah terlebih dahulu memohon kebenaran mahkamah di bawah fasal 18 manakala poligami di bawah fasal 23.
PENETAPAN MASTAUTIN • Alamat mengikut kad pengenalan
• Dengan tukar alamat
• Tukar kad pengenalan baru, jika belum sampai tempoh 4 bulan
• Dapatkan sokongan Ketua Kampung atau Penghulu

HAK DAN TANGGUNGJAWAB
SUAMI ISTERI
MENURUT ISLAM

STRUKTUR KELUARGA MUSLIM DAN MATLAMATNYA
MENUJU KEREDHAAN ALLAH DAPAT MASUK SYURGA BERSAMA-SAMA
Melahirkan rumahtangga yang harmonis
• Melahirkan hubungan yang baik;
• Setiap sesuatu yang hendak dilakukan hendaklah berunding;
• Selalu menunaikan perintah Allah;
• Selalu berdoa kepada Allah;
• Elakkan dari perbalahan;
• Elakkan selisih faham;
• Melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan sempurna.
Melahirkan anak-anak yang soleh
• Rancang kehidupan anak-anak;
• Rancang pelajaran anak-anak;
• Didik dengan akhlak yang baik;
• Lahirkan anak-anak ulamak;
• Lahirkan anak-anak yang menghormati orang tua dan berbakti kepada keduanya.
Mewujudkan ekonomi yang stabil
• Mewujudkan kumpulan kewangan keluarga;
• Membuka akakun bank bagi setiap keluarga;
• Mencari sumber kewangan yang halal;
• Berjimat apabila berbelanja;
• Tidak membazir;
• Merancang kegiatan dengan belanja yang murah.
Mengekalkan kesihatan yang stabil
• Jaga makanan yang haram;
• Selalu riadah;
• Selalu berfikir;
• Jangan banyak tidur;
• Jangan menghisap rokok dan minuman keras;
• Jangan makan ubat-ubat segera;
• Banyak membaca yang berfaedah.
Melahirkan keluarga beramal sederhana tawaduk dan taqwa
• Latihan banyak bekerja daripada bercakap;
• Tidak menunjuk-nunjuk harta benda dan ilmu;
• Membuat sesuatu dengan berhati-hati;
• Suka menolong orang;
• Menjauhkan kemungkaran.

CARTA KETAATAN
Suami Isteri
• Taat kepada Allah
• Taat kepada Rasulullah
• Taat kepada ibu bapa • Taat kepada Allah
• Taat kepada Rasulullah
• Taat kepada suami
• Taat kepada ibu bapa


TANGGUNGJAWAB SUAMI
Memberikan Maskahwin Memberi Nafkah Zahir Memberi Nafkah Batin
Memberi Keizinan
________________________________________
• Keluar menuntut fardhu ain jika tidak mengajarnya
• Untuk menziarahi keluarganya (ibu bapanya)
• Membeli keperluan makanan di kedai atau di pasar • Tempat tinggal yang sesuai
• makan minum yang mencukupi
• pakaian yang sesuai
• Alat pembersihan badan
• Belanja rawatan / perubatan • Mempergauli dengan baik
• Dengan kasih sayang
• Ketika sihat
• Tidak di dalam haid / nifas
• Tidak menyakiti isteri
• Mengucapkan terima kasihSIKAP KEPIMPINAN
• Terus terang
• Tidak memperturutkan kehendak isteri
• Membetulkan jika nusyuz
• Mendoakan
• Memelihara dan melindungi
• Pemaaf
• Bertimbang rasa
• Tolong menolong

TANGGUNGJAWAB ISTERI
TAAT AMANAH AKHLAK
• Mengikut pindah
• Redha bersama suami
• Menyerahkan tubuh badan
• Memadai dengan rezeki yang ada
• Berkelakuan sopan
• Menghormati suami
• Menghormati keluarga suami
• Memberi layanan • Memelihara harta benda
• Memelihara dan mendidik anak-anak
• Berhias untuk suami
• Memelihara kehormatan diri
• Memohon izin
• Tidak membenarkan lelaki masuk ke rumah
• Tidak pergi ke rumah jiran • Tidak berbohong
• Tidak menipu
• Tidak menduakan suami
• Lemah lembut
• Taqwa
• Tawaduk
• Mendoakan
• Memadai seorang suami
• Suka bersama suami
• Dukacita tiada suami

TANGGUNGJAWAB KEPADA ANAK-ANAK
KETIKA DI DALAM KANDUNGAN KETIKA LAHIR KETIKA SUDAH MUMAYIZ SETELAH BERUMUR 10 TAHUN
• Beramal puasa Isnin dan Khamis
• Memberikan makanan halal
• Melakukan Solat Qiamullail
• Membaca ayat Al-Quran
• Berdoa
• Berakhlak mulia • Diazankan dan diqamatkan
• Diaqiqahkan
• Dicukur kepala
• Sedekah
• Dinamakan dengan nama yang baik • Diajar solat
• Diajar membaca Al-Quran
• Dididik dengan akhlak yang baik
• Diajar adab makan
• Adab bersama orang tua
• Adab bersama guru
• Adab berpakaian
• Diasingkan tidur • Kalau tidak solat dipukul
• Didik berpuasa sunat
• Diajarkan halal haram
• Diajar pahala dan dosa
• Diajar menghafaz Al-Quran / Hadis
• Diajar Sejarah Rasul dan Sahabat-sahabat Nabi
• Diajar berdoa
• Berakhlak mulia


PUNCA KERETAKAN RUMAHTANGGA
DAN CARA-CARA MENGATASINYA

HUKUM PERCERAIAN
HALAL TETAPI DIMURKAI ALLAH
SUNNI BIDEI
Sunat Makruh
Perempuan buruk akhlak Perempuan baik akhlak
Wajib Haram
Seperti perempuan di ilak (sumpah) Perempuan di dalam haid

PUNCA PERCERAIAN
FAKTOR DALAMAN FAKTOR LUARAN
• Terlalu ego
• Kelemahan nafsu batin
• Kemandulan
• Tiada kesabaran
• Daya fikiran tidak seimbang
• Tekanan jiwa
• Nafkah tidak cukup
• Serang menyerang
• Pernikahan muallaf
• Berlaku penganiayaan
• Pernikahan lari
• Tidak beramal dengan Huku Islam • Isteri bekerja
• Suami membuat perusahaan dengan pembantu perempuan
• Poligami
• Campur tangan keluarga
• Ada orang ketiga
• Membeli benda yang tidak wajib
• Isteri bergiat di luar rumah
• Rumahtangga dibentuk dengan material sema-mata
• Bergaul bebas di luar
• Terkena guna-guna sihir

CARA MENGATASI
Dengan kembali kepada Agama Islam Dapatkan nasihat keluarga yang ada kepakaran Jangan bertindak tanpa berfikir Selalu memohon pertolongan Allah

BAHAGIAN TALAK
TALAK KHULI' FASAKH


KHULU'
TEBUS
Cerai dengan bayaran
" Aku cerai engkau dengan bayaran RM 1,000.00 "
Tidak boleh ruju' semula kecuali nikah semula

FASAKH
Sebab tiada membayar mahar Sebab menyalahi janji Sebab tiada nafkah Sebab penyakit
• Mas kahwin yang disebut dalam akad
• Dibayar tetapi di minta balik
• Hutang • Mesti disebut di dalam akad
• Tidak berlaku benar
• Dari segi fizikal, ilmu • Tiada nafkah
• Tiada cukup nafkah
- Makan
- Minum
- Pakaian • Gila (L/P)
• Kusta (L/P)
• Sopak (L/P)
• Lemah tenaga batin (L)
• Terpotong kemaluan (L)
• Tertutup kemaluan dengan daging (P)
• Tertutup kemaluan dengan tulang (P)

ZIHAR
Menyerupakan sebahagian daripada fizikal isteri dengan perempuan seperti yang haram nikah
Ibunya Neneknya Makciknya Anak perempuannya
Isteri haram disetubuhi sebelum dibayar kifarah atau hendaklah diceraikan.
Kifarahnya :
1. Memerdekakan seorang hamba
2. Puasa dua bulan berturut-turut
3. Memberi makan 60 orang miskin secupak bagi tiap-tiap seorang

ILAK
Bersumpah tidak mahu bersetubuh dengan isteri lebih daripada 4 bulan
Seperti : "Aku bersumpah tidak menyetubuhi engkau setahun"
Setelah empat bulan isteri boleh mengadu kepada Hakim Syarak

SUAMI DIBERI PILIHAN
Surut daripada sumpah dan kifarah Suami hendaklah menceraikan Jika keduanya tidak dilakukan. Hakim sebagai ganti boleh menceraikannya
Kifarah ilak :
1. Memberi makan 10 orang miskin
2. Memberi pakaian 10 orang miskin
3. Memerdekakan hamba

RUJUK
Fasakh tidak boleh rujuk Talak 1 atau 2 sudah disetubuhi boleh rujuk Talak 3 tidak boleh rujuk Talak belum disetubuhi tidak boleh rujuk Khulu' tidak boleh rujuk
Ucapan rujuk
Aku rujuk kepada engkau di atas akad nikahku yang dulu

EDDAH
Tempoh isteri yang telah diceraikan sama ada hendak rujuk atau hendak nikah lain
1. Perempuan dicerai sudah pernah disetubuhi (3kali suci) tidak mengandung.
2. Perempuan dicerai sedang mengandung (hingga bersalin)
3. Perempuan dicerai putus haid, sudah tua (3 bulan sahaja)
4. Perempuan kematian suami (4 bulan 10 hari)
5. Perempuan dicerai belum pernah disetubuhi (tiada eddah)


Read More......

Ibnu Khaldun - Tokoh Sejarawan Ulung


1. Biodata;
• Abdul Rahman Bin Khaldun
• Lahir di Tunis (menetap di Sepanyol)
• Ulamak zaman pertengahan
• Pakar dalam;
- ilmu kemasyarakatan
- pendidikan
- keagamaan
- tamaddun
- undang-undang
- falsafah
• Pernah memegang ketu hakim mazhab Maliki1. Biodata;
• Abdul Rahman Bin Khaldun
• Lahir di Tunis (menetap di Sepanyol)
• Ulamak zaman pertengahan
• Pakar dalam;
- ilmu kemasyarakatan
- pendidikan
- keagamaan
- tamaddun
- undang-undang
- falsafah
• Pernah memegang ketu hakim mazhab Maliki

2. Sifat peribadi;
• Tegas dalam tugas
• Berkebolehan dalam bidang sosiologi
• Tidak mementingkan pangkat
• Bijak menyelesaikan masalah

3. Pendidikan;
• Dari bapanya
• Hafaz al-Quran sejak kecil
• Melanjutkan pelajaran dengan mempelajari,
 ilmu tafsir
 ilmu hadis
 fikah
 usul fikh
 tauhid
 bahasa arab, nahu, saraf, balaghah, sastera, mantic, falsafah, matematik, sains
 ilmu kemasyarakatan, politik, kebudayaan, pendidikan4. Sumbangan;
• Mempelopori Ilmu sosiologi (orang pertama membicarakan pembangunan mental, akal, dan fizikal manusia)
• Mahir dalam ilmu sejarah
• Menghasilkan kitab al-Muqaddimah
• Sumbangannya dalam bidang ekonomi
 Berpendapat;
- rezeki perlu dinikmati bersama dengan adil
- Kemajuan negara bergantung kepada kekuatan ekonomi
- Menghasilkan kitab al-Ibar
• Sumbangannya dalam bidang sejarah
 Pengasas filosof sejarah (melalui kitab al-Ibar)
• Sumbangannya dalam bidang politik
 Aktif dalam bidang politik
 Berpendapat; asas untuk membina peribadi dan negara adalah berasaskan Islam
 Mengemukakan teori yang mempengaruhi karya pemikir politik (melalui kitab al-Ibar)
• Sumbangannya dalam bidang sosiologi;
 Pengasas dan guru terkemuka dalam bidang sosiologi

Read More......

Ibadat Haji - Tingkatan 4


Haji:
Ia adalah rukun kelima dari rukun-rukun asas Islam dan ia mempunyai keistimewaan dengan menghimpunkan kesemua rukun-rukun yang lain.

Pengertiannya dari sudut bahasa:
Menuju kepada Allah Yang Maha Agung.

Pengertiannya dari sudut istilah syarak:
Menziarahi tempat-tempat tertentu pada masa-masa tertentu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.Kelebihan Haji:
Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
(Sesiapa yang mengerjakan Haji dan dia tidak mencampuri isterinya serta tidak melakukan maksiat, dia akan kembali sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya).

Syarat-syarat Wajib Mengerjakan Haji:
• Islam
• Berakal • Berkemampuan
• Merdeka • Baligh
Bentuk-bentuk Berkemampuan:

• Selamat tubuh badan
• Aman perjalanan • Tidak ditahan
• Terdapat mahram atau suami bagi perempuan • Tidak berada dalam idah bagi perempuan
Syarat-syarat Sah Mengerjakan Haji:
• Islam
• Berihram
• Masa (Miqat ihram menepati masa) • Tempat (Miqat ihram mengikut tempat)
• Mumayyiz
• Berakal • Boleh melakukan pekerjaan dengan sendirinya melainkan ketika keuzuran
• Tidak bersetubuh
Cara-cara Mengerjakan Ibadat Haji:
Ia terdiri dari tiga cara iaitu:
1- Ifrad: Iaitu berniat Haji sahaja.
2- Tamattu': Iaitu berniat Umrah terlebih dahulu (iaitu dia berihram Umrah dari miqat yang ditetapkan untuk negerinya kemudian dia bertahallul dari ihram tersebut seterusnya berihram untuk Haji dari Mekah).
Dinamakan sebagai Tamattu' kerana dia memilih cara yang membolehkannya untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram di antara Umrah dan Haji.
3- Qiran: Iaitu berniat Haji dan Umrah bersama-sama (iaitu berihram Haji dan Umrah bersama-sama secara serentak).
Firman Allah Taala:
(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة ٌذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
Yang bermaksud:
Maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan Umrah, (dan terus menikmati kemudahan itu) hingga masa (mengerjakan) ibadat Haji, (bolehlah dia melakukannya kemudian wajiblah dia) menyembelih Dam yang mudah didapati. Kalau dia tidak dapat (mengadakan Dam), maka hendaklah dia berpuasa tiga hari dalam masa mengerjakan Haji dan tujuh hari lagi apabila kamu kembali (ke tempat masing-masing); semuanya itu sepuluh (hari) cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap (di sekitar) Masjidilharam (Mekah). (Surah Al-Baqarah, Ayat: 196).
Jemaah Haji yang mengerjakan Haji Qiran dan Tamattu' diwajibkan menyembelih kambing biri-biri (dam) sebagai tanda syukur kepada Allah Taala kerana dia berjaya mengerjakan Umrah dan Haji pada bulan-bulan Haji dengan baik serta di dalam satu perjalanan musafir, sekiranya dia tidak mampu menyembelih dam, dia hendaklah berpuasa selama tiga hari pada musim Haji dan tujuh hari selepas dia pulang ke tanah air.

Read More......

Monday, March 8, 2010

Kenali Tokoh Islam - Ibnu Sina


IBNU SINA – TOKOH PERUBATAN ISLAM.
Latar Belakang Ibnu Sina
IBNU SINA yang lebih dikenali di Barat dengan nama Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali al- Huseyn bin Abdullah bin Hassan Ali bin Sina. Beliau merupakan seorang yang berbangsa Parsi. Menurut Ibnu Abi Ushaybi’ah ia lahir pada tahun 375 H, di desa Afshanah dekat kota Kharmaitan Propinzi Bukhara Afghanistan.Pelajaran pertama yang diterimanya pada zaman kanak-kanak adalah Al-Quran dan sastera yang didapati olehnya secara tidak formal. Ia mula belajar pada usia 5 tahun. Sementara itu sewaktu berumur 10 tahun , beliau telah berjaya menghafal Al-Quran. Pada masa umurnya meningkat 18 tahun Ibnu Sina telah menjadi "Doktor Di Raja". Disamping itu, Ibnu Sina jiga telah menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fiqh, perbandingan agama (ushuluddin), tasawuf dan sebagainya sudah dikuasainya ketika baru berusia 10 tahun. Pada masa kecilnya, ia dibimbing dan dididik oleh Abu Abdullah Natili, seorang sahabat karib ayahnya, dan ayahnya sendiri. Antara bidang ilmu yang berjaya dikuasainya termasuklah dalam bidang falsafah, kedoktoran, geometri, astronomi, muzik, syair, teologi, politik, matematik, fizik, kimia, sastera dan kosmologi.
Ensiklopedia Kedoktoran Pertama
Pada usia 21 tahun, ketika berada di Kawarazm, ia mulai menulis karyanya yang pertama yang berjudul "Al-Majmu" yang mengandungi berbagai ilmu pengetahuan yang lengkap.Kemudian ia melanjutkan menulis buku-buku lain.Nama-nama buku yang pernah dikarang Ibnu Sina, termasuk yang berbentuk risalah ukuran kecil, dimuat dan di himpun dalam satu buku besar yang berjudul "Essai de Bibliographie Avicenna" yang dihasilkan oleh Pater Dominican di Kairo.Antara yang terkandung dalam buku tersebut termasuklah buku karangan yang amat terkenal iaitu Al-Qanun Fit – Tibb.
Teori-Teori Anatomi Dan Fisiologi
Teori-teori anatomi dan fisiologi dalam buku-buku beliau adalah menggambarkan analogi manusia terhadap negara dan mikrokosmos (dunia kecil) terhadap alam semester sebagai makrokosmos (dunia besar).Misalnya digambarkan bahawa syurga kayangan adalah bulat dan bumi adalah persegi dan dengan demikian kepala itu bulat dan kaki itu empat persegi. Terdapat empat musim dan 12 bulan dalam setahun, dengan itu manusia memiliki empat tangkai dan lengan (anggota badan) mempunyai 12 tulang sendi. Hati (heart) adalah ‘pangeran’-nya tubuh manusia, sementera paru-paru adalah ‘menteri’-nya. Leher merupakan ‘jendela’-nya sang badan, manakala kandung empedu sebagai ‘markas pusat’-nya. Limpa dan perut sebagai ‘bumbung’ sedangkan usus merupakan sistem komunikasi dan sistem pembuangan.
Sementara itu "Canon of Medicine" memuatkan pernyataan yang tegas bahawa "darah mengalir secara terus-menerus dalam suatu lingkaran dan tak pernah berhenti" . Namun ini belum dapat dianggap sebagai suatu penemuan tentang srikulasi darah, kerana bangsa cina tidak membezakan antara urat-urat darah halus (Veins) dengan pembuluh nadi (arferies). Analogi tersebut hanyalah analogi yang digambarkan antara gerakan darah dan siklus alam semesta, pergantian musim dan gerakan-gerakan tubuh tanpa peragaan secara empirik pada keadaan yang sebenarnya.
Pengaruh Ibnu Sina (Avicenna)
Pengaruh Ibnu Sina sebagai seorang failasuf dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah luas. Buku karangannya al-Qanun Fit- Tibb (Peraturan Perubatan) terdiri daripada 14 jilid, telah dianggap sebagai himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. Ilmu perubatan moden banyak mendapat pelajaran daripada Ibnu Sina, dari segi pengunaan ubat, diagnosis dan pembedahan.
Terjemahan Dan Bahan Rujukan al-Qanun Fit- Tibb
Pada abad ke 12 M Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo, Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibnu Sina ke bahasa Latin. Buku ini menjadi buku rujukan utama di universiti-universiti Eropah hingga 1500 M. Bukunya telah disalin (cetak ) sebanyak 16 kali dan 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew).Disamping itu buku tersebut turut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, Perancis , Sepanyol dan Itali . Pada abad ke 16 M , buku ini dicetak 21 kali.
Al-Qanun Fit-Tibb juga digunakan sebagai buku teks kedoktoran di berbagai universiti di Perancis. Misalnya di Sekolah Tinggi Kedoktoran Montpellier dan Louvin telah menggunakannya sebagai bahan rujukan pada abad ke 17 M. Sementara itu Prof. Phillip K. Hitpi telah menganggap buku tersebut sebagai "Ensiklopedia Kedoktoran".
Penulis- penulis Barat telah menganggap Ibnu Sina sebagai ‘Bapa Doktor’ kerana Ibnu Sina telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen dan pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi dan pengalaman beliau sendiri.
Perintis Pengenalan Penyakit Saraf
Al- Qanun Fit-Tibb telah membincangkan serta mengenegahkan mengenai penyakit saraf. Buku tersebut juga telah mengajar mengenai cara-cara pembedahan dimana telah menekankan keperluan pembersihan luka. Malahan di dalam buku-buku tersebut juga dinyatakan keterangan –keterangan dengan lebih jelas di samping hiasan gambar-gambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu Sina yang luas.
Ibnu Sina- Sebagai Seorang Doktor.
Ibnu Sina pernah di beri gelaran sebagai "Medicorum Principal" atau "Raja Diraja Doktor" oleh kaum Latin Skolastik. Antara gelaran lain yang pernah diberikan kepadanya adalah sebagai "Raja Ubat". Malahan dalam dunia Islam, ia dianggap sebagai "Zenith", puncak tertinggi dalam ilmu kedoktoran . Ibnu Sina menjadi "Doktor Di Raja" iaitu doktor kepada Sultan Nuh 11 bin Mansur di Bukhara pada tahun 378 H/ 997 M iaitu ketika beliau berusia 18 tahun. Pada waktu itu penyakit sultan dalam keadaan parah dan tidak ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda. Akan tetapi berkat pertolongan Ibnu Sina baginda kembali pulih.
Penemuan-Penemuan Baru
Ibnu Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan saham terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi, geologi, kimia dan kosmologi.
Bidang Geografi
Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembah-lembah. Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Heredotus, Aristoteles sehinggalah Protolemaious. Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi, maka apabila ia diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan pinggiran-pinggirannya. Akibat proses seperti ini, maka terjadilah apa yang disebut sebagai lembah-lembah."
Bidang Geologi, Kimia Dan Kosmologi
Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi , kimia serta kosmologi memang tidak dapat di sangsikan lagi. Menurut A.M.A shushtery, karangan Ibnu Sina mengenai ilmu pertambangan (mineral) menjadi sumber geologi di Eropah. Dalam bidang kimia , ia juga meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanafaat . Menurut Reuben Levy, Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain. Setiap logam terdiri dari berbagai jenis. Penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabbir Ibnu Hayyan , Bapa Kimia Muslim. Sebahagian daripada karyanya yang dapat dicatat disini adalah daripada :
1.Bidang logika "Isaguji", "The Isagoge", ilmu logika Isagoge.
2.Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Rational Sciences) tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional.
3.Bidang metafizika , "Ilahiyyat" (Ilmu ketuhanan)
4.Bidang psikologi , "Kitab an-Nayat" (Book of Deliverence) buku tentang kebahagiaan jiwa.
5. Fiad-Din yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi "Liber de Mineralibus" yakni tentang pemilikan (mimeral).
6.Bidang sastera arab "Risalah fi Asab Huduts al-Huruf" ,risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf.
7.Bidang syair dan prosa "Al-Qasidah al- Aniyyah" syair-syair tentang jiwa manusia.
8.Cerita-cerita roman fiktif , "Risalah ath-Thayr" cerita seekor burung.
9.Bidang politik "Risalah as-Siyasah" (Book on Politics) – Buku tentang politik.
Sumbangan Ibnu Sina
Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatics "psychosomatic medicine". Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidak - seimbangan humor yang berkenaan . Diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipratikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan, Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. Seorang doktor tabii dari Amerika (1981) melapurkan bahawa para hakim di Afghanistan, China, India dan Parsi sanggat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai .Ini merangkumi :
a. Kuat atau denyutan yang lemah.
b. Masa antara denyutan.
c. Kandungannya lembap di paras kulit dekat denyutan itu dan lain-lain lagi.
Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihinggapi di dalam tubuh si pesakit.
Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. Apabila pesakit mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya , beliau boleh mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara berikut:
Caranya adalah untuk menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan (pulse) apabila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti , seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. Dengan cara yang sedemikan , nama jalan , rumah dan keluarga disebutkan. Selepas itu , kata Ibnu Sina "Jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit dengan kekasihnya , menurut peraturan syariah maka buatlah".(Terjemahan). Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang timbul darinya. Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi.
Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang "Ilmu Perubatan. Banyak karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi. "Qanun Fitt Tibb" adalah karyanya yang termasyur , paling selalu dicetak di Eropah pada zaman "Renaissance". Karya Qanun itu telah mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan yang utama di universiti-universiti Eropah hingga ke abad 17 M.
Penutup
Ibnu Sina meniggal dunia di Hamdan ,dalam usia 58 tahun pada bulan Ramadhan 428 H/1037 M .Ia dimakamkan di sana. Dalam rangka memperingati 1000 tanun hari kelahirannya (Fair Millenium) di Tehran pada tahun 1955 M ia telah dinobatkan sebagai "Father of Doctor" untuk selamanya-selamanya , dan di sana (Tehran) telah dibangunkan sebuah monemun sejarah untuk itu. Makam beliau di Hamdan telah di kelilingi oleh makam-makam doktor islam yang lain. Hal ini menyebabkan ahli-ahli ilmu yang terkemudian merasa megah kalau dimakamkan di tanah perkuburan di mana "zeninth" itu dimakamkan.
RUJUKAN
1. Baharudin Yatim & Sulaiman Nordin. 1997. Sains Menurut Perspektif Islam: Pusat pengajian umum UKM, Bangi.
2. Baharudin Yatim & Sulaiman Nordin. 1997. Islam Al-Quran dan Ideologi Masa Kini: Pusat Pengajian Umum UKM, Bangi
3. H. Zainal Abidin Ahmad. 1974. Ibnu Sina . Bulan Bintang Jakarta.

Read More......

Salam Maulidur Rasul 1431H


Pada 5 Mac 2010 bersamaan 19 Rabiul Awwal 1431H, TIGS telah merayakan sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah. Majlis sambutan ini dirayakan saban tahun dan menjadi aktiviti rutin panitia. Pihak Panita Pendidikan Islam mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada para dermawan dan juga warga TIGS yang telah banyak menyumbang tenaga dan idea untuk menjayakan majlis tersebut.

Read More......