Wednesday, March 10, 2010

Ibnu Khaldun - Tokoh Sejarawan Ulung


1. Biodata;
• Abdul Rahman Bin Khaldun
• Lahir di Tunis (menetap di Sepanyol)
• Ulamak zaman pertengahan
• Pakar dalam;
- ilmu kemasyarakatan
- pendidikan
- keagamaan
- tamaddun
- undang-undang
- falsafah
• Pernah memegang ketu hakim mazhab Maliki1. Biodata;
• Abdul Rahman Bin Khaldun
• Lahir di Tunis (menetap di Sepanyol)
• Ulamak zaman pertengahan
• Pakar dalam;
- ilmu kemasyarakatan
- pendidikan
- keagamaan
- tamaddun
- undang-undang
- falsafah
• Pernah memegang ketu hakim mazhab Maliki

2. Sifat peribadi;
• Tegas dalam tugas
• Berkebolehan dalam bidang sosiologi
• Tidak mementingkan pangkat
• Bijak menyelesaikan masalah

3. Pendidikan;
• Dari bapanya
• Hafaz al-Quran sejak kecil
• Melanjutkan pelajaran dengan mempelajari,
 ilmu tafsir
 ilmu hadis
 fikah
 usul fikh
 tauhid
 bahasa arab, nahu, saraf, balaghah, sastera, mantic, falsafah, matematik, sains
 ilmu kemasyarakatan, politik, kebudayaan, pendidikan4. Sumbangan;
• Mempelopori Ilmu sosiologi (orang pertama membicarakan pembangunan mental, akal, dan fizikal manusia)
• Mahir dalam ilmu sejarah
• Menghasilkan kitab al-Muqaddimah
• Sumbangannya dalam bidang ekonomi
 Berpendapat;
- rezeki perlu dinikmati bersama dengan adil
- Kemajuan negara bergantung kepada kekuatan ekonomi
- Menghasilkan kitab al-Ibar
• Sumbangannya dalam bidang sejarah
 Pengasas filosof sejarah (melalui kitab al-Ibar)
• Sumbangannya dalam bidang politik
 Aktif dalam bidang politik
 Berpendapat; asas untuk membina peribadi dan negara adalah berasaskan Islam
 Mengemukakan teori yang mempengaruhi karya pemikir politik (melalui kitab al-Ibar)
• Sumbangannya dalam bidang sosiologi;
 Pengasas dan guru terkemuka dalam bidang sosiologi

0 comments: